Khách sạn
Thông tin sản phẩm Khách sạn:
- Công ty: Future Home Designer
- Giá bán: 120.000 VNĐ / 1m2 VNĐ
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng:
- Thông tin khuyến mại của gian hàng: Giảm 70% phí tư vấn thiết kế, thi công

Thông số kỹ thuật:
• Nhà cung cấp :
• Xuất xứ : 0
• Loại cây : 0
• Kiểu dáng : 0
• Kích thước : 0
• Tính năng :