Tư vấn thiết kế thi công khách sạn
Thông tin sản phẩm Tư vấn thiết kế thi công khách sạn:
- Công ty: Future Home Designer
- Giá bán: 150.000 VNĐ / 11m2 VNĐ
- Số lượng có trong kho: 0
- Thời gian bảo hành: 0 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng: Giá trên là giá chưa khuyến mại
- Thông tin khuyến mại của gian hàng: Khuyến mại 70%

Thông số kỹ thuật:
• Lĩnh vực thiết kế :
• Cơ quan thiết kế : 0