GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH - FUTURE HOME DESIGNER
Thông tin sản phẩm GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH - FUTURE HOME DESIGNER:
- Công ty: Future Home Designer
- Giá bán: 3.000.000 VNĐ VNĐ
- Số lượng có trong kho: 100
- Thời gian bảo hành: 12 (tháng)
- Thông tin mô tả riêng của gian hàng: GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG FHD đảm nhận các dịch vụ giám sát xây dựng cụ thể như sau: 1. Dịch vụ giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng: FHD_GS1 - Nội dung thực hiện: Cán bộ kỹ thuât của FHD sẽ có mặt theo thời gian đội thầu của khách hàng làm việc để kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ kỹ thuật của FHD sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ nhà để tiến hành giải quyết. - Người trực tiếp giám sát: Là người đã được FHD đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự. - Đơn giá: 4,600,000/ tháng. 2. Dịch vụ giám sát thi công kết hợp trông coi vật tư: FHD_GS2 - Nội dung thực hiện: Kỹ sư của FHD sẽ có mặt tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu phát hiện ra sai sót, Kỹ sư của FHD sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ nhà để tiến hành giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi chủ nhà yêu cầu. Lượng vật tư khi chủ nhà bàn giao sẽ được hai bên ký xác nhận, sau này kiểm tra nếu có hao hụt, FHD sẽ chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại cho chủ nhà. - Người trực tiếp giám sát: Là người đã được FHD đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, có tinh thần đề phòng, cảnh giác. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự. - Đơn giá: 5,700,000/ tháng. 3. Dịch vụ giám sát thi công thường nhật: FHD_GS3 - Nội dung thực hiện: Kỹ sư của FHD sẽ có mặt khoảng 1-2h mỗi ngày để kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo các lỗi xảy ra trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật, tiến độ và theo bản thiết kế. - Người trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát, có chứng chỉ giám sát công trình, và đã từng tham gia nhiều công việc tương tự. - Đơn giá: 3,600,000/ tháng. 4. Dịch vụ giám sát thi công các giai đoạn chính của công trình: FHD_GS4 - Nội dung thực hiện: Cán bộ chuyên môn của FHD sẽ có mặt tại công trình vào các giai đoạn chính của quá trình xây dựng như ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng... Quy định cụ thể về các giai đoạn được ghi rõ trong hợp đồng giám sát. - Người trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát, có chứng chỉ giám sát công trình, và đã từng tham gia nhiều công việc tương tự. - Đơn giá: 3,900,000/ tháng. Mọi yêu cầu của Quý vị sẽ được đáp ứng NHANH CHÓNG + TIẾT KIỆM + HIỆU QUẢ. Xin liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mãi:
- Thông tin khuyến mại của gian hàng:

Thông số kỹ thuật:
• Giá : 1000000
• Tên dịch vụ : GIÁM SÁT THI CÔNG